Ed. IV – 2001Ed. IV – 2001Ed. IV – 2001

Urzulei, 11 of August 2001
Teams: 50

Ranking:

1 – Michele Cottu / Giuseppe Mazzette, Ollolai
2 – Andrea Mulas / Gianni Mulas, Gavoi
3 – Marcello Carta / Paolo Sotgia, Urzulei

Urzulei, 11 Agosto 2001
Coppie: 50

Classifica:

1 – Michele Cottu / Giuseppe Mazzette, Ollolai
2 – Andrea Mulas / Gianni Mulas, Gavoi
3 – Marcello Carta / Paolo Sotgia, Urzulei

Orthullè, s’11 de Austu 2001
Còpias: 50

Classifica:

1 – Michele Cotu / Giuseppe Mazzete, Ollolai
2 – Andrea Mulas / Gianni Mulas, Gavoi
3 – Marcello Carta / Paolo Sòtgia, Orthullè