Ed. VII – 2004Ed. VII – 2004Ed. VII – 2004

Urzulei, 21 of August 2004
Teams: 72

Ranking:
1 – Emiliano Marongiu, Nuoro / Giuseppe Meloni, Mamoiada
2 – Piero Murgia / Corrado Melis, Seulo
3 – Francesco Chessa / Gonario Luche, Irgoli

Urzulei, 21 Agosto 2004
Coppie: 72

Classifica:
1 – Emiliano Marongiu, Nuoro / Giuseppe Meloni, Mamoiada
2 – Piero Murgia / Corrado Melis, Seulo
3 – Francesco Chessa / Gonario Luche, Irgoli

Orthullè, su 21 de Austu 2004
Còpias: 72

Classifica:
1 – Emilianu Marongiu, Nuoro / Zoseppe Meloni, Mammuiada
2 – Piero Murgia / Corrado Melis, Seulo
3 – Franchiscu Chessa / Gonariu Luche, Irgoli