Atòbiu Internatzionale

Corsica Vs. Aragona

International meeting of Mediterranean morra players

Dae su 2003 su sòciu organizat s’Atòbiu de sos murradores de su Mediterràneu, sa prus importante isfida de murra internatzionale.   Est una bella festa chi faet obiare pòpulos e culturas diferentes, in ue si podet osservare comente sa murra mudat dae unu locu a s’àteru de su Mediterraneu. Est un’ispetaculu de musica e teatru de non perde! Dae su 2014 s’Atòbiu de sos murradores de su Mediterràneu at mudau su  lùmene in Morramundo, su Sòciu partecipat a unu Coordinamentu intermatzionale chin una bindichina de delegatziones chi dònnia annu organizat in unu locu diferente s’eventu.